przesiewanie materiałów

przesiewanie materiałów

Oferujemy usługi nowoczesnymi przesiewaczami umożliwiającymi precyzyjne rozsiewanie materiałów sypkich oraz ich podział na frakcje – zgodnie z potrzebami.

Najwyższej klasy przesiewacze bębnowe. Dzięki solidnej konstrukcji oraz prostej zasadzie działania mobilne przesiewacze idealnie nadają się do pracy z różnymi materiałami – ziemią, kompostem, odpadami komunalnymi, węglem, kruszywem oraz biomasą.

Przesiewacz MPB 20.55G
Mobilny przesiewacz bębnowy MPB 20.55g skutecznie rozdziela składniki o różnej wielkości. Przesiewa odpady, czarnoziem, żwir, zrębki i odpady drzewne, oddziela gruz od ziemi.